Statistik Umum Perpustakaan Tunku Tun Aminah, UTHM
Kemaskini : 6 September 2020

Kunjungan : 232,970
Fizikal  : 42,463
Maya    : 190,507


Media Sosial : 7,810
Facebook "Perpustakaan Tunku Tun Aminah" : 6,787 orang
Instagram "PTTA UTHM"                                : 975 orang
Twitter "Tunku Tun Aminah Library"                 : 48 orang

Program Read@Uni 2020
22 program telah dijalankan

Kajian Kepuasan Pengguna (Laporan Kajian Semula Pengurusan 2019)
1. Pekhidmatan Kaunter Sirkulasi                          : 88% berpuas hati
2. Kebolehcapaian Koleksi Perpustakaan               : 88% berpuas hati
3. Penggunaan Kemudahan/Ruang Perpustakaan   : 85% berpuas hati
4. Kemudahan Ruang Pasca Ijazah                       : 88% berpuas hati

Program Pendidikan Penggunan : 1311 pelajar / 27 Sesi
1. Pelajar Dip                 : 683 pelajar / 12 sesi
2. Pelajar Ijazah            : 572 pelajar / 13 sesi
3. Pelajar Pasca Ijazah : 56 pelajar / 2 sesi

Perolehan Koleksi
1. Buku Bercetak      : 823 naskah

2. Majalah Bercetak : 68 judul
3. Audio Visual         : 1,327 unit
4. Pangkalan Data    : 2,599,689 dokumen

Peranan PTTA dalam SKT UTHM 2020
1. 60:40 nisbah koleksi rujukan elektronik/digital penyelidikan daripada bahan bercetak didalam PTTA
2. 100% koleksi di masukkan dalam repositori (ePrints)
3. 10 program kesedaran dan kefahaman sistem rujukan universiti kepada penyelidik
4. 3 program / aktiviti kerjasama bersama Pejabat Pendaftar, RMC dan ICC

 • For any inquiries, feel free to contact us at:

  Tunku Tun Aminah Library
  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
  86400 Parit Raja, Batu Pahat
  Johor, Malaysia.

 • Tel: +607-4533318 (Main Counter)
  Fax: +607-4533199
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright© Tunku Tun Aminah Library 2019