STATISTIK UMUM PTTA
Kemaskini : 18 November 2020

KUNJUNGAN
Fizikal  : 511,735
Maya    : 225,486


MEDIA SOSIAL
Facebook "Perpustakaan Tunku Tun Aminah" : 6,837 orang
Instagram "PTTA UTHM"                                : 1,000 orang
Twitter "Tunku Tun Aminah Library"                 : 50 orang

PROGRAM READ@UNI  : 22 program telah dijalankan

PERKHIDMATAN
Jumlah permohonan Pinjaman Antara Perpustakaan (ILL) : 116 permohonan

Jumlah Pinjaman bahan  : 16,939
Jumlah pertanyaan dikaunter : 2,021
Jumlah penggunaan bilik : 306

KAJIAN KEPUASAN PENGGUNA (KSP 2019)
1. Pekhidmatan Kaunter Sirkulasi                          : 88% berpuas hati
2. Kebolehcapaian Koleksi Perpustakaan               : 88% berpuas hati
3. Penggunaan Kemudahan/Ruang Perpustakaan   : 85% berpuas hati
4. Kemudahan Ruang Pasca Ijazah                       : 88% berpuas hati

PROGRAM PENDIDIKAN PENGGUNA
1. Pelajar Dip                 : 683 pelajar / 12 sesi
2. Pelajar Ijazah            : 572 pelajar / 13 sesi
3. Pelajar Pasca Ijazah : 56 pelajar / 2 sesi

KOLEKSI PTTA KESELURUHAN
291,666 naskah

1. Majalah Bercetak : 144 judul
2. Audio Visual         : 23,831 unit
3. Pangkalan Data    : 2,599,689 dokumen

SKTU PTTA 2020
1. 60:40 nisbah koleksi rujukan elektronik/digital penyelidikan daripada bahan bercetak didalam PTTA
2. 100% koleksi di masukkan dalam repositori (ePrints)
3. 10 program kesedaran dan kefahaman sistem rujukan universiti kepada penyelidik
4. 3 program / aktiviti kerjasama bersama Pejabat Pendaftar, RMC dan ICC

 • For any inquiries, feel free to contact us at:

  Tunku Tun Aminah Library
  Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
  86400 Parit Raja, Batu Pahat
  Johor, Malaysia.

 • Tel: +607-4533318 (Main Counter)
  Fax: +607-4533199
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Last backup 01.03.2021

Copyright© Tunku Tun Aminah Library 2019